top of page

 

Şrimad Bhagavatam: Birinci Kanto - İkinci Kısım

65,00₺Fiyat
  • Vedik yazınında bulunan manevi öğreti koleksiyonları arasında Şrimad Bhagavatam en üst sırada geldiği düşünülür. Vedik yazının, arzulanan her neyse onu veren bir “dilek ağacı” olduğu, Şrimad-Bhagavatam’ın ise bu ağacın en olgun ve en lezzetli meyvesi olduğu söylenir. Bazen de, tüm varlıklar ile Mutlak arasındaki ilişki ve gerçekliğin doğası konularını daha derinlemesine ele aldığı için, Şrimad-Bhagavatam’ın Bhagavad Gita’nın bittiği yerden başladığı söylenir. Bhagavatam’da geçen on sekiz bin kıta; eski dünyada yaşayan yogiler, bilgeler ve benlik idrakine erişmiş kralların, hayatın nihai mükemmelliğine nasıl ulaşılacağına dair yaptığı yüzlerce sohbetten meydana gelir. Yaptıkları konuşmaların merkezinde genellikle Yüce Şahıs Krişna’nın farklı enkarnasyonları ve adananlarıyla geçen meşgalelerine yönelik açıklamalar vardır. Eserin tümünü Vedalar’ı düzenleyen Vyasadeva, tüm teistik bilginin özü olan Vedanta-sutra üzerine yaptığı açıklamalar halinde derlemiştir.

  • Alıcı öder.

bottom of page